Boka tid

Vid livshotande ärenden, ring alltid 112. 

Önskar du rådgivning ring 1177 eller gå in på 1177 Vårdguiden.

 

TIMRÅ - BOKA TID/AVBOKA

Gäller ditt ärende rygg/axlar eller annan muskel och ledvärk kontakta vår sjukgymnastik direkt på

tel: 060 - 59 55 12 eller sjukgymnast.timra@premicare.com

För annan tidbokning kontakta oss för en tid på: 060-59 55 00


Kom ihåg att avboka ditt besök. Uteblivna besök debiteras enligt Landstinget Västernorrlands taxa. Det gäller även för dig som har frikort. Avboka besök kan du göra via tel: 060 – 59 55 00, välj val 1 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster

SÖRÅKER - BOKA TID/AVBOKA

Gäller ditt ärende rygg/axlar eller annan muskel och ledvärk kontakta vår sjukgymnastik direkt på tel: 060-464 08 tfn.tid 14.30-15.00 varje dag. För övrig tidbokning kontakta oss för en tid på 060 - 464 00. Vaccinationer, vi erbjuder vaccinationer enligt fastställda vaccinationsprogram för barn, säsongsinfluensa samt resevaccinationer.

Den 3:e april inför vi Webbtidbokning du kan då omboka och avboka vissa tider till distriktssköterska och sjukgymnast via

1177 Vårdguidens e-tjänster


Kom ihåg att avboka ditt besök. Uteblivna besök debiteras enligt Landstinget Västernorrlands taxa. Det gäller även för dig som har frikort. Avboka besök kan du göra via tel: 060 – 464 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster

LJUSTADALEN - BOKA TID/AVBOKA

Gäller ditt ärende rygg/axlar eller annan muskel och ledvärk kontakta vår sjukgymnastik direkt på tel: 060 - 59 55 12 eller sjukgymnast.ljustadalen@premicare.com. För övrig tidbokning kontakta oss för en tid på tel: 060-607 95 00

Kom ihåg att avboka ditt besök. Uteblivna besök debiteras enligt Landstinget Västernorrlands taxa. Det gäller även för dig som har frikort. Avboka besök kan du göra via tel: 060 – 607 95 00, välj val 3 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster

 

ÖBACKA - BOKA TID/AVBOKA

Gäller ditt ärende rygg/axlar eller annan muskel och ledvärk kontakta vår sjukgymnastik direkt på

tel: 0611-33 23 45 mellan kl 9:00 – 9:30. För övrig tidbokning kontakta oss för en tid på 0611 - 33 23 00


Kom ihåg att avboka ditt besök. Uteblivna besök debiteras enligt Landstinget Västernorrlands taxa. Det gäller även för dig som har frikort. Avboka besök kan du göra via tel: 0611 - 33 23 00, välj val 1 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster


INTYG

Intyg bokas inte som akut ärende. För att kunna ge dig bästa service kontakta oss därför i god tid. För intyg som ej är kopplade till försäkringskassan hänvisar vi er till privat vård såsom Specilistläkarhuset i Sundsvall eller Öbackakliniken i Härnösand.

VACCINATIONER

Vaccinationer, vi erbjuder endast vaccination enligt fastställda vaccinationsprogram till barn samt säsongsinfluensa. Övriga vaccinationer hänvisar vi till privat vård såsom Specialistläkarhuset i Sundsvall.

 

HÖGKOSTNADSSKYDD & FRIKORT

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett max i patientavgifter under ett år. När du har uppnått maxbeloppet (för närvarande 1100 kr) får du frikort som innebär kostnadsfri vård. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket. Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

BESÖKSAVGIFTER
Vi har samma avgifter som alla andra vård/hälsocentraler i Västernorrland.

  • Besök läkare 200 kr

  • Övriga besök 200 kr

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge